/// பத்மவானி மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, சேலம். ஒருநாள் தமிழ்க்கணினி பயிலரங்கம். நாள்: 27/07/2018. // எமது நூல்களான “தமிழ்க் கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்”, “இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள்”, “இணையத்தில் தமிழ்த்தரவுத் தளங்கள்”, “இணையமும் தமிழும்” ஆகிய நூல்கள் சைவ சிந்தாந்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், முருகன் புக் ஸ்டோர், சத்திரம் பேருந்து நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி : - முருகன் புக் ஸ்டோர், தஞ்சாவூர். வி.கே .என் புக் ஹவுஸ் டி.நகர், சென்னை தொடர்பிற்கு :9486265886. ///

Monday, October 31, 2016

கணினித் தமிழும் இணையப்பயன்பாடும் - வினாத்தாள்.- 2016.

தூய வளனார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி திருச்சிராப்பள்ளி – 2
கணினித் தமிழும் இணையப்பயன்பாடும்
வகுப்பு        : இளங்கலை                                        குறியீட்டு எண் : 14UTA130401
நேரம் : 3.00 மணி                                           மதிப்பெண் :  100                                                    
முதல் பாகம்
சரியான விடையைத் தோ்ந்தெடுத்து எழுதுக.                                     30 ´ 1 = 30

1.      தொடக்க காலத்தில் கணக்கிட உதவிய கருவியின் பெயர் என்ன?
       அ. அபாக்ஸ்                       ஆ. கால்குலேட்டர்  
இ. வாய்ப்பாடு                     ஈ. கணிப்பொறி
2.      கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் உள்ளீட்டுக் கருவி எது?
       அ. அச்சுப்பொறி                   ஆ. ஒலி பெருக்கி
       இ. ஒளி பெருக்கி                  ஈ. சுட்டி
3.       கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் வெளியீட்டுக் கருவி எது?
        அ. தொடு அட்டை                    ஆ. பந்துருளை
        இ. தொடுகோல்                      ஈ. மானிட்டர்
4.       மென்பொருள் கணிப்பொறியின்
        அ. மூளை                            ஆ. இதயம்
        இ. உறுப்புகள்                                ஈ. கல்லீரல்
5.       LAN - என்பதின் விளக்கம்
        அ. Local Aria Network                      ஆ. Local access Network
        இ. Local arth Network                   ஈ. Local ambire Network
6.       கணிப்பொறியின் தந்தையென அழைக்கப்படுவர் யார்?
        அ. வில்கெல்ம்ஷிக்கார்டு           ஆ. பில்கேட்ஸ்
        இ. ஜேன்கோம்                       ஈ. சார்லஸ்பாபேஜ்
7.       மைக்ரோ சாப்ட் வேர்டின் பணி என்ன?
        அ. ஆவணத்தை உருவாக்க         ஆ. ஆவணத்தை அழிக்க
        இ. ஆவணத்தை மீட்டுறுவாக்கம் செய்யப்பட
        ஈ. ஆவணத்தைச் சேமிக்க
8.       வேர்டில் Menu bar (பட்டியல் பட்டை)-ன் பயன் என்ன?
        அ. கட்டளைகளை இடுவதற்கு     ஆ. விபரங்களைப் பெற
        இ. விபரங்களை அழிக்க            ஈ. சேமிக்க
9.       விண்டோஸ் குழுவில் இல்லாதது எது
        அ. வோ்ட்                             ஆ. எக்சல்
        இ. பவர்பாய்ண்ட்                     ஈ. முகநூல்
10.      ஒரு ஆவணத்தைக் காப்பி (Copy) செய்ய உதவும் குறுக்கு விசை எது?
அ. Control + A                          ஆ. Control + B
        இ.  Control + C                          ஈ. Control + V


11.      தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?
        அ. 2001                                        ஆ. 2005
        இ. 2008                                        ஈ. 2010
12.      புகைப்படத்தையோ அல்லது கோப்பையோ அப்படியே படம் எடுக்க பயன்படும் கருவி எது?
        அ. Scanner (வருடி)                     ஆ. திரை (Monitor)
        இ. அச்சுப்பொறி Printer               ஈ. தொடுசுட்டி Touch pad
13.      ஒருங்குறி என்பது
        அ. பொது எழுத்துரு         ஆ. தனிஎழுத்துரு
        இ. கலப்பு எழுத்துரு         ஈ. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துரு
14.      என்.எச்.எம் எழுதியை உருவாக்கியவர் யார்?
        அ. பத்ரி சேசாத்திரி          ஆ. நா. கோவிந்தசாமி
        இ. யாழன் சண்முகலிங்கம் ஈ. முத்துநெடுமாறன்
15.      மயிலை தமிழ்த்தட்டச்சு மென்பொருளை உருவாக்கிய அறிஞரின் பெயர்
        அ. மா. ஆண்டோபீட்டர்              ஆ. மு. பொன்னவைக்கோ
        இ. கு. கல்யாணசுந்தரம்             ஈ. பாலாப்பிள்ளை
16.      தமிழக அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொது எழுத்துரு எது?
        அ. தமிழ் 99,                          ஆ. தமிழ் 89
        இ. தமிழ்ப்பாமினி                    ஈ. தமிழ் லதா
17.      அழகி தமிழ்எழுத்துரு பொது எழுத்துருவா?
        அ. ஆம்                               ஆ. இல்லை
        இ. சந்தேகம்                          ஈ. இவை எதுவும் இல்லை
18.      கீழே கொடுக்கப்பட்டிருப்பவைகளில் தமிழ் எழுத்துரு மாற்றி எவை?
        அ. செல்லினம்                       ஆ. முரசு
        இ. சுரதா                              ஈ. தாரகை
19.      www. என்ற குறியீட்டை கண்டுபிடித்தவர் யார்?
        அ. சிவா ஐய்யாத்துறை              ஆ. டிம். பொ்னர்லீ
        இ. எல்.ஹர்ட்                         ஈ. பிரைன் ஆக்டன்
20.      இணையத்தமிழ் முன்னோடி என அழைக்கப்படுவர் யார்?
        அ. நா. கோவிந்தசாமி               ஆ. உமர்தம்பி
        இ. இளந்தமிழ்                        ஈ. சரஸ்வதி
21.      முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன?
        அ. தேனி. சுப்பிரமணியம்           ஆ. வ.ந. கிரிதரன்
        இ. அண்ணாக் கண்ணன்            ஈ. மு. பழநியப்பன்
22.      இணையம் முதன்முதலில் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது?
        அ. காதலுக்காக                      ஆ. வியாபாரம் செய்ய
        இ. விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக    ஈ. பாதுகாப்பிற்காக
23.      பின்வருவனவற்றுள் எவை தேடு இயந்திரம்
        அ. மேகக்கணிமை                   ஆ. வாட்சாப்
        இ. கூகுள்                             ஈ. முகநூல்
24.      பின்வருவனவற்றில் இணைய உலாவி எது?
        அ. கூகுள் இரோம்                   ஆ. லிங்டூன்
        இ. மென்தமிழ்                        ஈ. நாவி
25.      மின்னஞ்சலை முதன்முதலில் உருவாக்கியவர் யார்?
        அ. சிவா ஐய்யாத்துறை              ஆ. பழநிச்சாமி
        இ. நிக்லஸ் ஜென்ஸ்டோம்         ஈ. பாபி மோர்பி
26.      தமிழில் முதன்முதலில் வலைப்பூக்களைத் தோற்றுவித்தவர் யார்?
        அ. நவநீதகிருஷ்ணன்               ஆ. கார்த்திக் ராமசாமி
        இ. ஈரோடு கதிர்                     ஈ. அகிலன்
27.      முகநூலினைத் (Face book) தோற்றுவித்தவர் யார்?
        அ. மார்க்சூகன் பெர்க்                ஆ. கெப்ளர்
        இ. லீகுவாம்                          ஈ. தகடூர் கோபி
28.      முதன் முதலில் தோன்றிய சமூக வலைதளம் எது?
        அ. இன்ஸ்டாகிராம்          ஆ. வாட்சாப்
        இ. லிங்டூன்                  ஈ. ட்விட்டர்
29.      தமிழ்மொழியில் மின்னூலை உருவாக்க உதவும் மென்பொருள் எது?
        அ. அடோப்                           ஆ. பவர்பாய்ன்ட்
        இ. பிளாத் மென்பொருள்            ஈ. கிண்டில்
30.      தமிழில் மடலாடற்குழுவைத் முதன்முதலில் தோற்றுவித்தவர்?
        அ. சிவாப்பிள்ளை                    ஆ. பாலாப்பிள்ளை
        இ. மயூருநாதன்                      ஈ. இளந்தமிழ்

இரண்டாம் பாகம்

அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒரு பக்க அளவில் விடை தருக.                 5´5=25
31. அ  வன்பொருள் என்றால் என்ன? அதன் பயன்பாடுகளைக் கூறுக
(அல்லது)
ஆ.     மென்பொருளின் அமைப்பு முறையை எடுத்துரைக்க.
32. அ.  எம்.எஸ். வேர்டில் ஒரு ஆவணத்தை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பதைப் புலப்படுத்துக.
(அல்லது)
ஆ.     விண்டோசின் அடிப்படைகளைப் பட்டியிலிடுக.
33. அ.  என்.எச்.எம். எழுதியின் பயன்பாடுகள் குறித்து எழுதுக.
(அல்லது)
ஆ.     தமிழ் எழுத்துரு மாற்றிகளின் இன்றையைத் தேவையின் அவசியத்தை வலியுறுத்துக.
34. அ.  தமிழ் இணையதளங்களில் தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தின் பங்களிப்பைத் தெளிவுபடுத்துக.
(அல்லது)
ஆ.     இணையத் தேடுபொறிகளில் தமிழின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
35. அ.  மின்னூல்களின் வகைகளைக் கூறி விளக்குக.
(அல்லது)
ஆ.     எவையேனும் இரண்டு வலைப்பூக்களின் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பிடுக.

மூன்றாம் பாகம்

எவையேனும் மூன்றனுக்கு மூன்று பக்க அளவில் விடை தருக        3´15=45
36.      சமூக வலைதளங்களின் நன்மை தீமைகளைப் பட்டியலிடுக.
37.      இணையத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதுக.
38.      தமிழ்த் தட்டச்சுமுறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் குறித்து விளக்குக.
39.      கணினி இயக்கத்தொகுப்புகளின் பயன்பாட்டை தொகுத்துரைக்க.
40.      கணிப்பொறியின் வரலாற்றை விவரிக்க.


முதல் பாகம்
1.      அபாக்ஸ்
2.      சுட்டி
3.      மானிட்டர்
4.      மூளை
5.      Local Aria Network
6.      சார்லஸ்பாபேஜ்
7.      ஆவணத்தை உருவாக்க
8.      கட்டளைகளை இடுவதற்கு
9.      முகநூல்
10.     Control + C
11.     2001
12.     Scanner (வருடி)
13.     பொது எழுத்துரு
14.     பத்ரி சேசாத்திரி
15.     கு. கல்யாணசுந்தரம்
16.     தமிழ் 99
17.     ஆம்
18.     சுரதா
19.     டிம். பெர்னர்லீ
20.     நா. கோவிந்தசாமி
21.     தேனி. சுப்பிரமணியம்
22.     பாதுகாப்பிற்காக
23.     கூகுள்
24.     கூகுள் குரோம்
25.     சிவா ஐய்யாதுரை
26.     கார்த்திக் ராமசாமி
27.     மார்க்சூகன் பெர்க்
28.     ட்விட்டர்
29.     பிளாஷ் மென்பொருள்
30.     பாலாபிள்ளை
இரண்டாம் பாகம்
31. அ  கணிப்பொறியின் பாகங்களை இயக்க உதவும் சாதனம் வன்பொருள்
(அல்லது)
ஆ.     வன்பொருளை இயக்க உதவும் மென்பொருளை மென்பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
32. அ.  All program ® ms office ® word ® தமிழில் தட்டச்சு ® copy ® cut ® save ® paste ® தலைப்புப்பட்டை கருவிப்பட்டை ® கோடிட உதவும் சாதனம் ® இடையில் வைக்க வேண்டிய புள்ளி ® இறுதியாக சேமிப்பு.
(அல்லது)
ஆ.     விண்டோஸ் ® ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்க ® ஒரு பாடத்தை திரையில் விளக்க (Power point) அட்டவணச் செயலி, பரப்புத்தாள் [Spread sheut] Excel:-
33. அ.  பத்திரி சேசாத்தரி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒருங்குறி எழுத்துரு ® இந்திய மொழிகளில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழி எழுத்துருவை உடையது ® இது உலகு தழுவிய ஒருங்குறி எழுத்துருவாகும் ® இதில் ஏழு வகையான தமிழ்த் தட்டச்சு எழுத்துரு இடம் பெற்றுள்ளன.
(அல்லது)
ஆ.     பழைய எழுத்துருவில் (பாமினி, கம்பன்) அடித்த செய்தியை இன்றைய ஒருங்குறி முறைக்கு மாற்றுவது சுரதா – இஸ்லாம் கல்விக்கழகம் கண்டுபிடி – NHM Convertar – எழுதி.
34. அ.  தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 2001 தோற்றுவிக்கப்பட்டது – பொன்னவைக்கோ – சங்க இலக்கியம் தொடங்கிய இக்கால இலக்கிய நூல்கள் அணத்தும் உள்ளன – பண்பாட்டுக் காட்சியம் – குழந்தைக் கல்வி – தமிழ் மென்பொருள் உருவாக்குதல்.
(அல்லது)
ஆ.     எந்த இணையத் தடுபொறி இயந்திரமாக இருந்தாலும் (yohuo, Google) தமிழில் தேடிக்கொடுக்கும் வகையில் இதில் உள்ளன. தொடக்கத்தில் ஆங்கில மொழி – பிறகு உலகில் பல்வேறு மொழி இன்று தமிழ்மொழி.
35. அ  மின்னூல்கள் – கையாவண நூல் – மீயுரை நூல் – புரட்டு நூல் – மென்னூல் – கண்ணூல்.
(அல்லது)
ஆ.     மணிவானதி – வோ்களைத் தேடி – ஈரோடுகதிர் - மானிடால் – தமிழித்திணை – முத்துக்கமலம்.
மூன்றாம் பாகம்
36.      நன்மைகள் அறிவை பெறுக்கலாம் – நண்பர்களை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் – கல்வி + வேலைவாய்ப்பு + மருத்துவம் + பொது நிகழ்வை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
        தீமைகள் கூமா நட்பு – பல பாலான திரைப்படங்கள் – நேரத்தை வீண்டிக்கும்.
37.      அமெரிக்கா – 1957 ® பாதுகாப்பிற்குப் பயன்பட்டது 1972-37-காஸ்ட் கணிப்பொறியின் இணைப்பு 1987 – பத்தாயிரம் – 1989- ஒரு லட்சம் – 1992 – 10 லட்சம் – 2000 – 50 லட்சம் – 2010 – 180 கோடி – 2012 200 கோடி கணிப்பொறிகள் இணைக்கப்பட்டு விட்டன. வணிகம் – மருத்துவம் + விவசாயம் + வேலைவாய்ப்பு + பொது அறிவு + புதிய நண்பர்கள் விஞ்ஞானம் போன்றவற்றிற்குப் பயன்படுகிறது.
38.      முரசு விசைப்பலகை – தமிழ் 99 – விசைப்பலகை – செல்லினம் – தாரகை – இணைமதி – மயிலை – ஆவரங்கால் – அகரம் – சிலக்கி
39.      உள்ளீட்டுப் பகுதி – வெளியீட்டுப்பகுதி – மத்திய செயல்பாட்டுப்பகுதி கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி – எண்கணித தர்க்கப்பகுதி – விசைப்பலகை – ஒளிப்பேனா – சுட்டி – பந்துருளை – தொடு சுட்டி – வருடி – அச்சுப்பொறி – ஒலிபெருக்கி – ஒளி பெருணை – சேமிப்பு கருவிகள்.

40.      கணிப்பொறியின் வகைகள் - கணிப்பொறியின் இணங்கள் - கணிப்பொறியின் தலைமுறைகள் – முதல் – இரண்டு – மூன்று – நான்கு – ஐந்தாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் – மேகக்கணிமை. 

0 comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை எழுதுங்கள்