/// / /// எமது நூல்களான “தமிழ்க் கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்”, “இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள்”, “இணையத்தில் தமிழ்த்தரவுத் தளங்கள்”, “இணையமும் தமிழும்” "ஊடகவியல்” ஆகிய நூல்கள் சைவ சிந்தாந்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், சத்திரம் பேருந்து நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி : - முருகன் புக் ஸ்டோர், தஞ்சாவூர். வி.கே .என் புக் ஹவுஸ் டி.நகர், சென்னை தொடர்பிற்கு :9486265886. ///

Friday, February 11, 2011

இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள் நூலுக்குப் பரிசு

|0 comments


Thursday, February 10, 2011

இணையத்தில் தம்ழி வலைப்பூக்கள் நூலுக்குப் பரிசு.

|0 comments
இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள் என்ற நூலுக்குத் திருச்சிராப்பள்ளி முத்தமிழ் கலைப்பண்பாட்டு மைய்யம் வழ்ங்கிய சிறந்த அறிவியல் நூலுக்கான முதல்பரிசு ரூபாய் 5000 மும் பாராட்டுப்பத்திரமும் தைமாதம் 15 தேதி வழ்ங்கினார்கள்.