/// / /// எமது நூல்களான “தமிழ்க் கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்”, “இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள்”, “இணையத்தில் தமிழ்த்தரவுத் தளங்கள்”, “இணையமும் தமிழும்” "ஊடகவியல்” ஆகிய நூல்கள் சைவ சிந்தாந்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், சத்திரம் பேருந்து நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி : - முருகன் புக் ஸ்டோர், தஞ்சாவூர். வி.கே .என் புக் ஹவுஸ் டி.நகர், சென்னை தொடர்பிற்கு :9486265886. ///

Sunday, July 23, 2017

“ பயன்பாட்டில் நோக்கில் இணையத்தமிழ்”

|0 comments
திருச்சிராப்பள்ளித் தமிழ்ச் சங்கத்தில் எதிர்வரும் சூலை 26, 2017 அன்று மாலை 6.30 மணிக்கு “ பயன்பாட்டில் நோக்கில் இணையத்தமிழ்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த உள்ளேன். அன்பர்கள், கணினித் தமிழ் ஆர்வலர்கள்  கலந்துகொண்டு பயன்பெற அன்போடு அழைக்கின்றேன்.

நன்றி: புகைப்படம் --https://alchetron.com/Tiruchirappalli-10406-W

Wednesday, July 5, 2017

தமிழ்க் கணினி இணையப் பயன்பாடுகள் - நூல்

|1 comments
பொருளடக்கம்
அலகு – I
கணிப்பொறி அறிமுகம் ( பக். 1-27)
1.1  கணிப்பொறியின் வரலாறு - History of Computer
1.2  கணிப்பொறியின் வளர்ச்சி – Growth of Computer
1.3  கணிப்பொறியின் குணங்கள் – Characteristics of  Computer
1.4  கணிப்பொறியின் தலைமுறைகள் – Generation of  Computer
முதல் தலைமுறை (Generation of Computer) – இரண்டாம் தலைமுறை (Second Generation) – மூன்றாம் தலைமுறை (Third Generation) – நான்காம் தலைமுறை (Fourth Gerneration) – ஐந்தாம் தலைமுறை (Fifth Generation) – மேகக் கணிமை  (Cloud Computing)
1.5  கணிப்பொறிகளின் அமைப்பு வகைகள் – Types of Computer
இலக்க வகைக் கணிப்பொறி (Digital Computer) – ஒப்புமை வகைக் கணிப்பொறி (Analog Computer) – கலப்பின வகைக் கணிப்பொறி (Hybrid Computer) – மீக்கணிப்பொறி (Super Computer) முதல் நிலைக் கணிப்பொறி (Mainframe Computer) – சிறுகணிபொறி (Mini Computer)
1.6  நுண் கணிப்பொறி – Micro computer
பணி நிலையம் – தன்னுடைமை கணினி (Personal Computer) – மடிக்கணினி (Laptop) – கையடக்க கணினி (Personal Digital Computer)
1.7  கணிப்பொறியின் அமைப்புகள் – Structure of Computer
உள்ளீட்டுப் பகுதி (Input unit) – வெளியீட்டுப் பகுதி (Ouput Unit) – சேமிப்புப் பகுதி (Storage Unit) – கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி (Control Unit) – எண்கணித தர்க்கப் பகுதி (Arithmetic Logic Unit) – மத்திய செயல்பாட்டுப் பகுதி – (Central Processing Unit)
1.8  கணிப்பொறி – வன்பொருள், மென்பொருள்
மென்பொருள் (Software) – வன்பொருள் (Hardware)
1.9. உள்ளீட்டுக் கருவிகள் (Input Devices)
விசைப்பலகை (Keyboard) – ஒளிப்பேணா (Light Pen) – சுட்டி Mouse – பந்துருளை (Tracker Ball) – தொடு சுட்டி (Touch Pad) – ஒலி உள்ளீடு கருவி – வருடி (Scanner)
1.10. வெளியீட்டுக் கருவிகள் – (Output Devices)
திரை (Monitor) – அச்சுப்பொறி (Printer) – அச்சுப்பொறி வகைகள் (Types of Printers) – ஒலிபெருக்கி (Speaker) – ஒளிபெருக்கி (Projector)
1.11. சேமிப்புக் கருவிகள் – (Memory Devices)
   நேரடி அணுகல் நினைவகம் (Random Access Memory - RAM) – படிப்பதற்கான நினைவகம் (Read only Memory - ROM) – இரண்டாம் நிலை சேமிப்புக் கருவி (Secondary Memory  Devise) – நெகிழ் வட்டு (Floppy Disk Drive) – குறுவட்டு  (Compact Disk Drive)
1.12. இயங்குதளம் – (Operating System - OS)
      கணினி சாளரம் (Windows) – சன்னல் 1.0 (Windows) – விண்டோஸ் – 1.0 – விண்டோஸ் – 2.0 – விண்டோஸ் 3.0 – விண்டோஸ் என்.டி 3.1 – விண்டோஸ் 95 – விண்டோஸ் வொர்க் ஸ்டேசன் 4.0 – விண்டோஸ் 98 – விண்டோஸ் எக்ஸ்.பி –விண்டோஸ் 2003 – விண்டோஸ் சர்வர் 2008- விண்டோஸ் 8
அலகு – 2
தமிழில் அச்சுப்பதிப்பும் அஞ்சல் பரிமாற்றமும் (பக். 28-42)
2.1 மைக்கேரா சாப்\டு வேர்டு – (MS - Word)
      தொடக்கம் (Home) – தலைப்புப் பட்டை (Title Bar) – பட்டியல் பட்டை (Menu Bar) – கருவிப் பட்டை (Tool Bar) – கோடிட்ட உதவும் சாதனம் (Ruler) – இடையில் சேர்க்கப்படும் புள்ளி (Instruction Point) – இடைப்பட்ட வேலையைச் செய்யும் கண்ணாடி (Task Pane) – சுருள் பட்டை (Scroll Bar) – (Status Bar)
2.2 மைக்ரோ சாப்\டு எக்ஸல் – (MS-Excel)
      அட்டவணைச் செயலி (Spread Sheet) – பரப்புத்தாள் – மெனு பெட்டி – வாய்ப்பாடு பெட்டி – தரவு பெட்டி.
2.3 பவர்பாய்ண்ட் – (Power Point)
      பெருந்திரையை உருவாக்குதல் – தலைப்புப்பட்டை  (Title Bar) – பட்டியல் பட்டை (Menu Bar) – முகப்பு (Home) – உட்புகுத்துப்பெட்டி (Insert) – வடிவமைப்பு (Design) – அசைவூட்டப் படம் (Animation) – காட்சி (Show) – கருவிப்பட்டை (Tool Bar)  - (Status Bar)
2.4. மைக்ரோசாப்\ட் அக்சஸ் – (MS - Access)
      வினா எழுப்புதல் (Queries) – வடிவம் (Forms) – அறிக்கை (Reports) – பக்கங்கள் (Pages) – சரிப்படுத்துதல் (Modulation)
அலகு – 3
கணினியில் தமிழும் தமிழ்  மென்பொருள்களும் (பக்.43-81)
3.1. அறிமுகம் (Introduction)
      கணினியில் தமிழ் – விசைப்பலகை சிக்கல் – பொதுதரம் இல்லா எழுத்துருக்கள் – வலைக் கணினியில் தமிழில் மின்னஞ்சல் – தமிழில்  மின்னஞ்சல் இடர்பாடுகள் – தமிழில் மின்னஞசல் தீர்வுகள் - தனித் தீர்வை நோக்கி முரசு.
3.2 தமிழ் எழுத்துருக்கள் - (Tamil Fonts)
மயிலை (Mayilai) தமிழ் லேசர் – (Tamil Laser) – இஸ்கி (ISCII) – தாரகை – இ கலப்பை – அஸ்க்கி (ASCI) – தகுதரம் (TSCII) – ஒருங்குறி (Unicode)  அகபே தமிழ் எழுதி – அழகி (Azhagi) – என்.எச்.எம் (New Horizon Media) – செல்லினம் (Sellinam)
3.3 தமிழ்  சொற்ப்பிழைத்திருத்தி (Spell Checker)
      சர்மா சொற்பிழைச் சுட்டி (Sarma Checker) – மென்தமிழ்ச் சொல்லாளர் (Mentamizh) – பொன் மொழி (Ponmozhi) – பொன்சொல் (Ponsoll) – வாணி எழுத்து  பிழைத்திருத்தி (Vaani)
3.4 சந்திப்பிழைத் திருத்தி (Sandhi Checker)
      நாவி சந்திப்பிடைத் திருத்தி (Naavi) – மென் தமிழ்  சந்திப் பிழைத்திருத்தி (Mentamizh) – பொன்மொழி (Ponmozhi)
3.5 தமிழ் மின் அகராதி  மென்பொருள் (Tamil Dictionary)
      குறள் தமிழ்ச் செயலி  (Kural)
3.6. சொற்செலிகள்
      எழுத்துணரி (Text to Speech) – திருக்குரல் எழுத்துப் பேச்சு மாற்றி (Thirukural  - TTS) – எழுத்துப் பேச்சு மாற்றி (Listen tome) – தமிழ்  பிரெய்லி  எழுத்துப் பேச்சு மாற்றி (Tamil Braily)
3.7. பேச்சுணரி (Speech Recognizer)
3.8. ஒலி எழுத்துணரி (Optical Character Recognition - OCR)
      பொன்விழி (Ponvizhi)
3.9. கையெழுத்துணரி (Handwritten Recognition)
       பொன்மடல் (Ponmadal) – கூகுள் உள்ளீட்டு கருவி  (Google Input tool)
3.10. யாப்பு உணரி (Tamil Prosody Analyzer)
      அவலோகிதம்  (Avaologitham)
3.11. ஒலிபெயர்ப்பு உணரி (Transliteration/Transcription/Romaniation)
      அனுநாதம் (Annunatham)
3.12. எழுத்துமுறை  மாற்றி (Language  Script Converter)
      அஷரமுகா எழுத்துமுறை மாற்றி (Aksharamukha) – கூகுள் தமிழ்  ஒலி  மாற்றி – தமிழ் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு  மென்பொருள்கள்
3.13. கணினித் தமிழ்  வளர்ச்சியில் கட்டற்ற மென்பொருள் (Freeware)
      கட்டற்ற  மென்பொருள் தமிழ்நாடு கட்டற்ற மென்பொருள்கட்டற்ற மென்பொருளாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் மென்பொருள்கள் – எழுத்துணரி – சொல் திருத்தி – இலக்கண  பிழைத் திருத்தி – அகராதி – உரை ஒலி மாற்றி – நிரலாக்கம் – உதவி நிரல்கள் – அரட்டை – இலக்கியத் தேடல்- அவலோகிதம் – மின்னூலாக்கம் – தமிழாக்கம் – ஆவணமாக்கல் – அறிவுப் பகிர்வு – கணினித் தமிழ் இணைய இதழ்
அலகு – 4
தமிழ் இணையம்  (பக். 82-145)
4.1 இணையம் அறிமுகம் (Introduction of Internet)
      வலைப்பின்னல் (Network) இணையத்தின் பயன்பாடுகள் (Use of Internet) – நிறுவன உள் இணைம் (Local Area network- LAN) – இணையத்தின் வரலாறு (History of Internet) – அமெரிக்காவும் இணையமும்
4.2 கணினி இணைத்தில் தமிழ்  
      இணையத்தில் தமிழ் முன்னோடி – இயங்கு எழுத்துரு – தமிழ். நெட் – தகுதர நியமம் – ஒருங்குறி நியமும் – அரசின் ஏற்பு -கீமான்- நிலைபெற்ற ஒருங்குறி –
4.3. தமிழ் இணைய மாநாடுகள் (Tamil Internet Conferences)
      முதல்மாநாடு - இரண்டுமாநாடு – மூன்றுமாநாடு – நான்குமாநாடு – ஐந்தாம்மாநாடு – ஆறாம் மாநாடு – ஏழாம் மாநாடு – எட்டாம் மாநாடு – ஒன்பதாம் மாநாடு – பத்தாம் மாநாடு – பதினொன்றாம் மாநாடு –பன்னிரண்டாம் மாநாடு – பதிமூன்றாம் மாநாடு – பதிநான்காம் மாநாடு -பதினைந்தாவது மாநாடு.
4.4. கணிப்பொறித் திருவிழாக்கள் (Festivals of Computer)
4.5. தமிழ்க் கணினி மொழியியல் (Tamil computational Linguistics)
4.6. தமிழ்க் கணிப்பொறி வல்லுநர்கள்  (Genius of Tamil Computing)
      நா. கோவிந்தசாமி – ஆரம்பகாலம்- எழுத்துத் துறையில் ஆற்றிய பங்கு –கணினித்துறையில் ஆற்றிய பங்கு – உமர்தம்பி – தேனி இயங்க உருவாக்கிய செயலிகளும் கருவிகளும் –உமர்தம்பியின் ஆக்கங்கள் – யாழன் சண்முகலிங்கம்-முரசொலிமாறன்-சுஜாதா – முனைவர் கு. குல்யாணசுந்தரம் – மலேசியாவில் இணையவழித் தமிழ் – முத்துநெடுமாறன் – காசி ஆறுமுகம் – தகடூர் கோபி – தகடூர் தமிழ் மாற்றி – உமர்பன்மொழிமாற்றி – அதியமான் எழுத்துரு மாற்றி – அதியமான் \பயர்பாக்ஸ் நீட்சி-தமிழ் விசை \பயர்பாக்ஸ் நீட்சி –சமூகத் திட்டங்களில்  பங்களிப்பு – முகுந்தராஜ் சுப்பிரமணியன் – தமிழா  கணிமைத் திட்டம் ஏ – கலப்பை – தமிழ் விசை பயர்பாக்ஸ் – தமிழா சொல்திருத்தி – சமூக திட்டங்களில் பங்களிப்பு – மா. ஆண்டோபீட்டர்-எழுதிய நூலகள் –பொறுப்புகள் –முனைவர் மு. பொன்னவைக்கோ- முனைவர் ந. தெய்வசுந்தரம் - திரு. செல்வமுரளி- முனைவர் இராதாசெல்லப்பன் – இ.மயூரநாதன்  - சிவாப்பிள்ளை – பேரா. வாசுரெங்கநாதன்.
4.7. இணையத் தமிழ்  பங்களிப்பாளர்கள் (Internet Tamil users)
      முனைவர் துரை. மணிகண்டன் – முனைவர் மு. இளங்கோவன் – முனைவா தி.நெடுஞ்செழியன் – முனைவர் மு. பழநியப்பன் – தேனி மு. சுப்பரமணியன்.
4.8. கணினித்தமிழ் விருதுகள் (Awards of Tamil Computing)
      முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது – நோக்கம் – தமிழ்க் கணிமைக்கான சுந்தரராமசாமி விருது – விருது பெற்றவரின் விவரம் – S.R.M. பல்கலைக்கழக தமிழ்க் கணிமை விருது
அலகு – 5
தமிழ் இணையப் பயன்பாடுகள் மற்றும் கற்றல் கற்பித்தல் (பக். 146-252)
5.1. மின் அஞ்சல் என்றால் என்ன? (Electronic Mail – E Mail)
      மின்னஞ்சல் பயன்பாடுகள் (Email users) – முதல் மின்னஞ்சல் EMail Uses முகவரி (First Email) – மின்னஞ்சல் உருவாக்கம் (Creation of Email)
5.2. தமிழ்  வலைப்பூக்கள் (Tamil  Blog)
      வலைப்பூ – வலைப்பதிவு – தமிழ் வலைப்பூ – வலைப்பூ  சேவை  - முதல் தமிழ்  வலைப்பூ – தமிழ் வலைப்பூக்கள் வளர்ச்சி – வலைப்பூக்களின் வகைப்பாடுகளும் வளர்ச்சியும் – தமிழ் வளர்ச்சியில் வலைப்பூக்கள் – வலைப்பதிவர் திருவிழா.
5.3. தமிழ் வலைப்பூக்கள் உருவாக்கம் (Creation of  Blogs )
5.4. வலைப்பதிவுகளின் திரட்டிகள் (Collection of Tamil Blogs)
      தமிழ்மணம் – திரட்டி – தமிழ்வெளி – சங்கமம் – தமிழ்க்கணிமை – வேர்ட்பிரசு – டெக்னோரட்டி – மாற்று – தமிழீழத்திரட்டி –– இலங்கை வலைப்பதிவர் – தமிழ்வௌனி – மசேிய தமிழ் வலைப்பூ – பூவாசம் – முத்துக்கமலம்.
5.5. தமிழ் எழுத்துரு பதிவிறக்கம் செய்தல் (Tamil Font Download)
     NHM writer எழுத்துரு பதிவிறக்கம்
5.6. தமிழ் எழுத்துரு மாற்றிகள் (TamilFont Converter)
      எழுத்துரு பிரச்சனை – எழுத்துரு மாற்றிகள் – பொங்குதமிழ் எழுத்துரு மாற்றி (Suratha) – அதியமான் எழுத்துரு மாற்றி (Adhiyaman) – தமிழ் எழுது்துரு மாற்றி (Kandupidi) – சிலம்பம் (Silampum) – இஸ்லாம் கல்வி எழுத்துரு மாற்றி (Islamkalvi) என். எச்.எம். எழுத்துரு மாற்றி (N.H.M.) – எழுதி மாற்றி (Tamilexicon) – கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் – தமிழ் 24 செய்தி (Tamil 24 News) – பயன்பாடுகள்
5.7 தமிழ் மின்னியல் நூலகம்  (Tamil Digital Library)
      மின்னியல் நூலகம் – உலக மின்னியல் நூலகம் – தமிழ் மின்னியல்  நூலகம் – ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் – மதுரைத் திட்டம் (Project Madurai) – தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம் (Tamil Virtual Academy) சிறப்புக் கூறுகள் – தேவாரம் (Thevaram) – காந்தளகம்  (Tamilnool) – அறக்கட்டளை  (Tamilheritage) – நூலகம். நெட் (Noolaham) – இந்திய  மின்னியல் நூலகம் (Digital Ligbrary of India) – சென்னை நூலகம் (Chennai Library) – உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (Ulakththamizh) – மின்னில் நூலகப் பயன்பாடு.
5.8. மின்நூல்கள் (E-Book)
      மின்நூல் – மின்நூல் வரலாறு – தமிழ் மின்நூலகள் – பிளாஷ் மென்பொருள் – கையாவண நூல் (PDF Book) – மீயுரை நூல்  (HTML Book) – புரட்டு நூல் (Flip Book) – மென்னூல் (Equp Book) – கிண்ணூல் (Mobi Book)
5.9. மின் நூல் உருவாக்கம்  (Creation of E- Book)
5.10.  மின் மொழி பெயர்ப்புகள் (Machine Translation)
      கூகுள் மொழிபெயர்ப்பு – தேசிய மொழிபெயர்ப்புத் திட்டம் (National Translation Mission) – தோற்றம் – விரிவான  திட்டம் – இந்திய  மொழிகளுக்கான  இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு அமைப்பு – மொழிகள் – தமிழ்  இந்தி – இந்தி தமிழ் – தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் தெலுங்கு தமிழ் – தனி மின் மொழிபெயர்ப்பு – மின் மொழிபெயர்ப்பின் நன்மைகள்.
5.11. தமிழ் விக்கிப்பீடியா (Tamil Wikipedia)
      விக்கிப்பீடியா பொருள் விளக்கம் – தோற்றம் – தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் தோற்றம் – தமிழ் – பண்பாடு – வரலாறு – அறிவியல் – கணிதம் – தொழில்நுட்பம் – புவியல்.
5.12. சமூக ஊடகங்கள் (Social Media)
      ட்விட்டர் (Twitter) – முகநூல் (Facebook) – வாழ்க்கை வரலாறு – முகநூல் தொடக்கம் – இடப்பெயர்தல் – நியூஸ்பீடு (Newspeed) – முகநூல் இயங்குதளம் – பயன்பாட்டாளர்கள் – வாட்சாப் வரலாறு (History Whatsapp) – வாட்சாப் பிறப்பு – பயன்பாடுகள் – இன்ஸ்டாகிராம்  (Instagram) – ஸ்னாப்சட் (Snapset)
5.13. ஸ்கைப் (Skype) – வைபர்  (Viber)
5.14. தமிழ் குறுஞ்செயலி (Application)
      குறுஞ்செயலி விளக்கம் – தோற்றம் – பயன்பாடுகள் – குறுஞ்செயலிகள் கிடைக்கும் இடம் – செயலிகளை உருவாக்க உதவும் தளங்கள்  - குறுஞ்செலிகளின் வகைப்பாடுகள்  - குறுஞ்செயலிகளின் தாக்கம் – ஒருசில தமிழ் குறுஞ்செயலிகள் – தொழில் நுட்ப குறுஞ்செலிகள் – உத்தமம்.
5.15. கற்றல் கற்பித்தலில் தொழில் நுட்பத்தின் பங்கு
      நோக்கம் – மின்வழிக் கற்றலின் பயன்பாடுகள் – தொழல்நுட்ப வழிகள் எவை? – PPT  வழி கற்றல் – தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் – தெற்காசிய மொழிவள மையம் – தமிழ்க் கழகம் – அநிதம் – மூடுல்ஸ் – தமிழகம். வலை – அலைபேசி மற்றும் குறுஞ்செயலிகள் மூலம் கற்றல் – வலைப்பதிவுகளின் மூலம்  கற்றல் – சமூக ஊடுகங்களின் வழிக் கற்றல் – ஓம்தமிழ் – மென்பொருள்கள் மூலம் கற்றல் – கற்றலில் மென்பொருள் தேவை  - கற்றல் பாதையை உருவாக்கும் மென்பொருள் (Transhuttle) – மனவரைபடம்  (Mindmeister) – பல்லூடகம் (Blenspace) – வினாடி வினா (Bravo) – கற்றல் கற்பித்தலிழல் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்

பின்னிணைப்புகள்
இணைப்பு 1 – கலைச்சொற்கள்                                       253
இணைப்பு 2 – முக்கியமான தமிழ் இணைதள முகவரிகள்              256
இணைப்பு 3 – காணொளி காட்சிகளின் முகவரி                        267
இணைப்பு 4 – வலைப்பூக்களின் முகவரி                              268

இணைப்பு 5 – குறுக்கு விசைகள்                                     272


தொடர்பிற்கு 
முனைவர் துரை.மணிகண்டன் - 9486265886

நூலின் விலை ரூ.230
மாணவர்களுக்கு -ரூ.150