/// கணினித் தமிழ் பயன்பாடுகள் - பயிலரங்கம்- நியூ பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பவானி கலை அறிவியல் கல்லூரி, சென்னை. நாள்: 19-02-2018/// எமது நூல்களான “தமிழ்க் கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்”, “இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள்”, “இணையத்தில் தமிழ்த்தரவுத் தளங்கள்”, “இணையமும் தமிழும்” ஆகிய நூல்கள் சைவ சிந்தாந்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், முருகன் புக் ஸ்டோர், சத்திரம் பேருந்து நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி : - முருகன் புக் ஸ்டோர், தஞ்சாவூர். தொடர்பிற்கு:9486265886. ///

Sunday, November 3, 2013

நாட்டுப்புறவியல் கருத்தரங்கம்

திண்டுக்கல் காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம் தமிழியல்துறையில் நாட்டுப்புறவியல் கருத்தரங்கம் சனவரி 6,7-01-2104 இரண்டு நாட்கள் “சமகால மரபு அறிவு செயல்பாடுகளும் தொழில்நுட்பங்களும்” என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடைபெற உள்ளது

1 comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை எழுதுங்கள்