/// எமது நூல்களான “தமிழ்க் கணினி இணையப் பயன்பாடுகள்”, “இணையத்தில் தமிழ் வலைப்பூக்கள்”, “இணையத்தில் தமிழ்த்தரவுத் தளங்கள்”, “இணையமும் தமிழும்” ஆகிய நூல்கள் சைவ சிந்தாந்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், முருகன் புக் ஸ்டோர், சத்திரம் பேருந்து நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி : - முருகன் புக் ஸ்டோர், தஞ்சாவூர். வி.கே .என் புக் ஹவுஸ் டி.நகர், சென்னை தொடர்பிற்கு :9486265886. ///

Sunday, July 24, 2011

செம்மொழித்தமிழ் தரவுகள்

செம்மொழித் தரவுகள்

.கல்தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன்தோன்றிய மூத்தக்குடி
தமிழ்குடி. என்ற பொய்யா வாக்கிற்கிணங்க உலகமொழிகளில்
தமிழ்மொழியும் செம்மொழியாகி தனக்குரிய இடத்தைப் பெற்றுத்
திகழ்கிறது. உலகச் செம்மொழிகளாக தமிழ், கிரேக்கம் (Greek),
இலத்தீன் (Latin), அரேபியம் (Arabic), சீனம் (Chineese),ஹீப்ரூ
(Hebrew), பாரசீகம் (Persian), சமஸ்கிருதம் (Sanskrit) போன்றவைத்
திகழ்கின்றனசெம்மொழித் தகுதிகள்

செம்மொழித் தகுதிக்கு மொழியியலார் பதினொரு
தகுதிப்பாடுகளை வகுத்துள்ளனர். அவை முறையே,

1. தொன்மை (Antiquity)
2. தனித்தன்மை (Individuality)
3. பொதுமைப் பண்பு (Common Character)
4. நடுவுநிலைமை (Neutrality)
5. தாய்மைத் தன்மை (Parental Kingsitd)
6. பண்பாடு, கலை, பட்டறிவு வெளிப்பாடு
7. பிறமொழித் தாக்கமிலா தனித்தன்மை
8. இலக்கிய வளம் (Literary Prowess)
9. உயர் சிந்தனை (Noble Ideas and Ideals)
10. கலை, இலக்கியத் தனித்தன்மை வெளிப்பாடு
11. மொழிக் கோட்பாடு (Linguistic Principles)

என்பனவாகும். இந்த தகுதிப்பாடுகளை அளவுகோளாகக் கொண்டு
உலக இலக்கியங்களைச் செம்மொழித் தகுதிக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.
இவ் அளவுகோள் தமிழுக்கும், தமிழ்மொழிக்கும் முழுக்க முழுக்கப்
பொருந்துவனவாக உள்ளன என்பதுதான் உண்மையாகும்.

தமிழ்மொழி

உலகப் பண்பாட்டிற்கு உயரிய வழிகாட்டியாக விளங்கும்
கிரேக்கம், இலத்தீன் மொழிகளைப் போல இந்தியப் பண்பாட்டிற்கும்
ஏன் உலகப் பண்பாட்டிற்கும் அணிகலன்களாக விளங்கும்
மொழிகளாகத் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வழி வந்த சமஸ்கிருதம் திகழ்கிறன.

தமிழின் தொன்மையை நாம் காண வேண்டுமாயின்”கல்தோன்றி
மண்தோன்றாக் காலத்தே முன்தோன்றிய மூத்தக்குடி” என்ற பாடல்
அடியால் காணலாம். எல்லை வரையரை என்பது ”வடவேங்கடம்
தென்குமரி ஆயிடை தமிழ்கூறும் நல்லுலகம்” என்று தொல்காப்பியப் பாயிரம்
தமிழ்மொழி பேசப்பட்டநிலப்பகுதியைச் சுட்டுகிறது. உலகில் தமிழர்கள் இல்லாத நாடே இல்லை என்றுரைக்கலாம். ஒரு சில நாடுகளில் தமிழ்மொழி ஆட்சிமொழியாக விளங்குகிறது. பி.பி.சி. தனது அலைவரிசையில் தமிழ்ச் செய்தியையும் வெளியிட்டு வருகிறது. அத்தகையச் சிறப்புடன் வாழும் தமிழ்மொழி இணையத்திலும் நல்ல வளர்ச்சி நிலைப் பெற்று வருகிறது.
செம்மொழித் தகுதிகள் என்ற தகுதிப்பாட்டு அடிப்படையில்
இணையத்தில் இத்தகுதிபாடுகளைத் தமிழ்மொழி எத்தகைய வகையில்
பெற்றுத் திகழ்கிறது? அவை எந்தெந்த இணைய முகவரியில்
கிடைக்கின்றன? என்பதனைப் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகிறது.

தொன்மை

தமிழர்களின் தோற்ற வரலாறு சுமார் மூவாயிரம் மில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு படி மேலே
சென்று மொழியியலார்களின் ஆராய்ச்சிப்படி தமிழின் தோற்ற
வரலாற்றைக் கணக்கிட இயலவில்லை. ஆகையால் இதனை
தொன்மைமிகு மொழி என்றே குறிப்பிடுகின்றனர்.
குமரிக் கண்டத்தை ஆராய்ந்த ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி
ஆதிமொழி தமிழ் என்றே கூறிச் செல்கின்றனர். மேலும் கடல் கோள்கள்
(சுனாமி) ஏற்படும் முன் ஒரே நிலப்பகுதியாக இணைந்திருந்த
குமரிக்கண்டப் பகுதியில் தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றனர். அவர்கள்
பேசிய மொழி தமிழ்மொழி. இது மட்டுமின்றி தமிழை வளர்க்க இரண்டு
தமிழ்ச்சங்கங்களைத் தோற்றுவித்ததாக இறையனார் களவியல் உரை
கூறுகிறது.

கடல்கோள்களினால் தமிழர்கள் வெவ்வேறு நிலங்களுக்குச்
சென்றதால் அங்கு அவர்கள் இனக் குழுவாக பல கிளை மொழிகளில்
பேசியுள்ளனர். இன்று எஞ்சிய இந்திய நிலப்பகுதியில் மட்டும்
தமிழர்கள் வாழ்வதை,

”ப•றுளியாற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்துக்
குமரிக் கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள”

என்ற சிலப்பதிகார ஆசிரியர் இளங்கோவடிகளின் உண்மைக்
கூற்றாகும்.

உலகில் தோன்றிய முதன்மையான, மிகத்தொன்மையான
இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும். இது 2600 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பே இயற்றப்பட்டு இருக்கிறது.
இலக்கண நூலைப் போன்று அது தோன்றுவதற்கு ஆதாரமான
இலக்கியங்கள் அம்மொழியில் பெருமளவில் உருவாக்கியிருக்க
வேண்டும். அந்த வகையில் சங்க இலக்கியங்களான பத்துப்பாட்டு,
எட்டுத்தொகை விளங்குகிறது.

இந்நூல் ஒரு குறிப்பிட்ட கால எல்லைக்குள் பல புலவர்களால்
பலப் பகுதிகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட தொகை நூல்கள் ஆகும்.
எனவே உலகிலேயே முதல் தொகுப்பு நூல் என்ற பெருமை நம்
தமிழ்மொழிக்கு உண்டு. எனவே காலத்தால் இலக்கணத்தால்
இலக்கியத்தால் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்ததாக தமிழ் மொழி
திகழ்கிறது.
இச்செய்திகளையும் மற்றும் தரவுகளையும்
1. www.tamilvu.org
2. www.tamishinzhchi.blogspot.com
3. www.kaniyatamil.com
4. www.varalaaru.com
5. www.ta.wikibooks.org
6. www.ta.cict.in
7. www.tamilthottam.in
போன்ற இணையதளங்கள் மற்றும் வளைப்பூக்களில்
கிடைக்கின்றன.

2. தனித்தன்மை

உலகமொழிகளில் செம்மொழித் தகுதியைப் பெற்ற மொழிகளிடம்
இல்லாத தனிச்சிறப்பு தமிழ்மொழிக்கே உண்டு. அந்த வகையில் தமிழ்
மொழி மட்டுமே உலகில் இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் என்ற
முத்தமிழாக வளர்ந்து, வளம் பெற்று வந்துள்ளது. இதனைச்
சிலப்பதிகாரம்,
”இயலிசை நாடகப் பொருட்தொடர் நிலைச் செய்யுள்” என்று கூறி உறுதிப்படுத்துகிறது.
சங்ககாலத் தமிழ்ப் புலவர்கள் ஒட்டு மொத்த மனித வாழ்வையும்
அகம்-புறம் என்ற அடிப்படையில் பிரித்து இலக்கியம்
படைத்துள்ளனர். சமுதாய வாழ்க்கையில் காதலை, அன்பை அகம்
என்றும், வீரம், கொடை சார்ந்த வாழ்க்கையைப் புறம் என்றும் பெரும்
பிரிவாகப் பிரித்து இலக்கியம் படைத்துள்ளனர். மேலும் அகத்தை,
திருமணத்திற்கு முன்பு நடந்த வாழ்வை களவியல் என்றும் திருமணத்திற்குப்
பின்பு வாழ்ந்த வாழ்வை கற்பியல் என்றும் தமிழர் வாழ்க்கை
நெறிகளை பகுத்து வாழ்ந்ததை இலக்கியங்கள் மூலம் பதிவு
செய்துள்ளனர். இது தமிழ்மொழியின் தனிச்சிறப்பாகத் திகழ்கிறது.
தமிழின் தனிச்சிறப்பாக உலகே வியக்க வைக்கும் அடுத்த கட்ட
பெருமை நிலத்தைப் பிரித்து அந்நிலத்திற்குரிய இலக்கியங்கள்
பாடியவையாகும். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெல்லை, பாலை என்ற
ஐந்து வகை நிலப்பகுப்புகளாகும்.
1 www.tamilvu.org
2. www.muthukamalam.com
3. www.mintamil.com
4. www.thamizulagamviza.blogspot.com
5. www.tamil.chennaionline.com
போன்ற இணைய தளங்கள் மற்றும் வலைப்புக்கள், மின்
குழுமங்களில் தகவல்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன்.

3. பொதுமைப் பண்புகள் (Common Character)

தமிழ் இலக்கியங்கள் (சங்க இலக்கியங்கள்) பொதுவாக தனி
மனித கருத்தையோ, ஒரு சமுதாயத்தின் பழக்க வழக்கங்களையோ
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இனக் குழுக்களுக்காகவோ இலக்கியம்
படைக்கவில்லை. உலகமயமாக்களின் நன்மைகளைக் கருத்தில்
கொண்டே உலகில் வாழும் அனைத்து மக்களும் ஏற்றுக் கொள்ளும்
வகையிலும், இலக்கியத்தின்படி வாழ்ந்து உலக மக்கள் இனம்
செழித்தோங்கும் விதத்தில் பொதுமைத் தகுதிகளைப் பெற்ற
இலக்கியமாக இன்றும் தமிழ் விளங்குகிறது. இதனை உணர்ந்த காலக்
புலவன் கணியன் பூங்குன்றனார்,

”யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்....”
என்ற உன்னத வைர அடியை பாடிச் சென்றுள்ளார். உலகப்
பொதுமறையாகவும் அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட
நூலாகவும் திகழும் திருக்குறள் இன்றளவும் பொதுமைப் பண்புகளைப்
பெற்றுத் திகழ்கிறது. எனவே உலகமே வியப்பாக காணும் வகையில்
கன்னியாகுமரியில் 133 அடி உயர சிலை ஒன்றும் உள்ளது. நாடு,
மொழி, இனம், சமயம் அனைத்து கடந்த நிலையில் மனித குல
நலன்களை மட்டுமே கருத்திற் கொண்டு படைக்கப்பட்ட
நீதிக்களஞ்சியமாக திருவள்ளுவர் பொதுமைப் பண்போடு
படைத்துள்ளார். இதுபோன்ற அறிய இலக்கியச் செய்திகள் பொதுமைப்
பண்புகளைப் பெற்றுத் திகழ்கிறது. இதனை,
1. www.tamilvu.org
2. www.tamilheritage.org
3. www.koodal.com
போன்ற இணையதளங்களில் காணமுடிகின்றன.

4. நடுவுநிலைமை (Neutrality)

உலக இலக்கியங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மதத்தைச் சார்ந்தோ,
அல்லது அந்நாட்டு மக்களுக்குக் கூறும் அறிவுரையாகவே தான்
அமைந்துள்ளன. (எ.கா. §.¡மரின் இலியட், ஒடிசி, சமஸ்கிருதத்தில்
மகாபாரதம், இராமாயணம்) ஆனால் தமிழ்மொழியில் அமைந்த சங்கத்
தொகுப்புப் பாடல்கள், அல்லது நீதி நூல்கள் அனைத்தும் நடுவு
நிலைமையோடு படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் ஆகும்.
புறநானூற்றில் ஔவையார் நல்ல வளர்ச்சிப் பெற்ற நாடாக
இருக்க வேண்டுமெனில் அது இந்தியா மட்டுமின்றி உலக நாடுகள்
அனைத்திற்கும் நடுநாயகமாக விளங்கும் பாடலைப்

”எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே” (புறம்-187)
என்று பாடியுள்ளார்.

அல்பர்ட் .ஸ்வைட்சர், ஏரியல் போன்ற மேலைநாட்டு அறிஞர்கள்
திருக்குறளை உலக மக்களின் ஒரே மறை நூல் என்று கூறி
வியக்கிறார்கள். இதற்கு அடிப்படைக் காரணம், அனைத்து
வேறுபாட்டுணர்வுகட்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் மனித குலத்தை
மட்டும் மனதிற் கொண்டு நடுநிலைமையில் நெறி வகுத்துச்
சொல்வதுதான் காரணமாக அமைகின்றது.
1. www.kuralamutham.blogspot.com
2. www.thinnai.com
3. www.muthukamalam.com
4. www.tamilkalanjiyam.com
5. www.santhiran.com
போன்ற இணையதளங்களில் அதிகமான நடுநிலையான தமிழ்
இலக்கியச் செய்திகள் கிடைக்கின்றன.

5. தாய்மைத் தன்மை (Parental Kingship)

இன்று உலகெங்கிலும் பேசப்படும் பல்லாயிரக்கணக்கான
மொழிகளுக்கும் தாய்மொழி என்ற ஒன்று இருக்க வேண்டும். காலம்
செல்லச் செல்ல ஒலிகளின் கூறுபாட்டால் மாறி மருவி இன்று திரிந்தும்
பேசப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலில் ஆதி மொழியாகப் பல்வேறு
மொழிகள் இருந்திருக்க வேண்டும். எ.கா. கிரேக்கம், ரோம், இத்தாலி,
போன்றவைகள். அதன் வரிசையில் தமிழும் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
ஒரு காலத்தில் பூமி ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளது. இது அறிவியல்
உண்மை. பின்பு கடல்கோள்களால் பூமிப்பந்து பிளவுப்பட்டதால் பல
பாகங்களாகப் பிரிந்துள்ளன. இவற்றில் ஆசியா கண்டத்திலிருந்து
பிரிந்து ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, ஆ.திரேலியா எனப் பெயர் பெற்று
விளங்குகிறது. இன்று கிரேக்க மொழி உலக மொழிகளில்
முதன்மையானது என்று கூறும் போக்கில் மறுப்பேதும் இல்லை.
அப்படியானால் கி.மு.484ல் கிரேக்க வரலாற்று நூலை எழுதிய
.ரிடோ. என்பவர் தமது நூலில் கிரேக்க இலக்கியத்தில் பல தமிழ்ச்
சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனைக்
கொண்டு நோக்கும் போது கிரேக்கத்துடன் தமிழ்மொழி நல்ல
இணக்கத்துடன் இருந்துள்ளது என்பது உண்மையாகின்றன.

இன்றும் இந்திய மொழிகளில் திராவிட மொழிக் குடும்பம்
என்பதற்குத் தலைமையாக, தாய்மையாக விளங்கும் மொழி
தமிழ்மொழியே என்று திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கண நூலை
எழுதிய அறிஞர் கால்டுவெல் குறிப்பிட்டுள்ளதையும் ஆராய்ந்தால்
தமிழ்மொழி பல மொழிகளுக்குத் தாயாக விளங்கியது தெற்றெனப்
புலப்படும். இவைப் போன்ற இன்னும் பல அறியச் செய்திகளும்
இணையத்தில் அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன.

1. www.kaniyatamil.com
2. www.koodal1.blogspot.com
3. www.tamilanbargal.com
4. www.palkalaikazhakam.com
5. www.facebook.com

6. பண்பாடு, கலை, பட்டறிவு வெளிப்பாடு.
(Arts and Culture)

இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட அல்லது தோன்றிய காலக்
கட்டங்களில் வாழ்ந்த மக்களின் போக்கை முழுமையாக உணர்த்தும்
இலக்கியமே தலைசிறந்த இலக்கியங்களாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்.
அவ்வகையில் சங்க இலக்கியம் தொடங்கி இக்கால இலக்கிய
படைப்புகள் அனைத்திலும் மக்களின் பண்பாடும், கலை அனுபவமும்,
பட்டறிவும் வெளிப்பட்டு நிற்கின்றன.

சங்க இலக்கியங்களில் பண்பாடு என்பது ஒரு மரபாகவே
கையாண்டுள்ளனர் சங்கப் புலவர்கள். தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பு,
அனைத்து மக்களும் நல்லவர்களாக வாழும் எண்ணம், குறைவாகப்
பொருள் கிடைப்பின் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளும் சமதர்ம
மனநிலை, ஆடை அணிகலன்கள் என பண்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும்
போக்கில் உள்ளன.

கலைகள், தமிழ் மக்கள் மற்றும் புலவர்களின் இலக்கியங்களால்
பரவலாகவும், மிகுதியாகவும் காணப்படுகின்றது. அந்தக் காலக்¡யகமாக விளங்கும் பாடலைப்
கட்டடக் கலையினை பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம் வெளிக்
கொணர்கின்றன. மேலும் இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று
கலைகளும் ஒருங்கே பெற்று வளர்ந்து வந்துள்ளன. சிறியாழ்,
பேரியாழ், சடங்கோட்டு யாழ் என யாழ் அமைப்பும், அழகும்
வெகுவாக தமிழ் மக்களிடையே செல்வாக்குப் பெற்றுத்
திகழ்ந்திருக்கின்றன.

பட்டறிவு என்றால் புலவர்கள் தான்கண்ட, கேட்ட பல
செய்திகளையும் பாடல்களாகப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இருவேந்தர்களையும் சந்து செய்வித்து கோவூர்கிழார் பாடுகிறார். மூன்று
நிலப்பரப்பு மன்னர்கள் (சேர, சோழ, பாண்டியர்கள்) தங்களுக்குள்
போரிட்டுக் கொள்வதைத் தடுக்க இளங்கோவடிகளால் சிலப்பதிகாரம்
இயற்றப்படுகிறது. இவை போன்று எண்ணற்ற இலக்கியங்கள்
பட்டறிவின் வெளிப்பாடாக விளங்கி தமிழைத் தலை நிமிர்த்தி
நிற்கின்றன. இவைகள் பற்றிய மேலும் பல தகவல்களை

1. www.uyirmmai.com
2. www.thirutamil.blogspot.com
3. www.ta.wikipedia.org
4. www.ulakatamizhchemmozhi.org
5. www.tamilauthors.com

போன்ற இணைய தளங்களில் காணமுடிகின்றது.

7. பிறமொழித் தாக்கமில்லா தனித்தன்மை

தமிழ்மொழி பிறமொழித் தாக்கமில்லாத மொழியாக தொடக்க
காலத்தில் இருந்து வந்துள்ளன. சங்க இலக்கியம் இதற்குச் சான்றாகத்
திகழ்கின்றது. மேலும் உலக இலக்கண ஆசிரியரான தொல்காப்பியரின்
தொல்காப்பியத்தில் பிறமொழிக் கலப்பு இல்லை. இருந்தாலும்
பிறமொழிச் சொற்களை கடன் வாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் அதனைத்
திருப்பிக் கொடுத்து விட வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார்.
ஒரு சிலவர் இவற்றில் பிறமொழிக் கலப்பு இருக்கிறது என்பர்.
ஆனால் ஓலைச்சுவடியிலிருந்து அச்சு வடிவம் பெற்ற போது சில
இடைச்செருகல்கள் நடந்துள்ளன.
தமிழ் மொழியில் பிறமொழிக் கலப்பில்லாமல் புது சொல்லை
உருவாக்க முடியும். ஆனால் ஆங்கிலம், மலையாளம், தெலுங்கு
மொழியில் புதிய சொல்லை உருவாக்க வேண்டுமானால் கிரேக்க
இலத்தீன், .ஹீப்ரூ, சமஸ்கிருத மொழிச் சொற்களைத்தான் நாடும் நிலை
உள்ளது.இச்சொல் ஆராய்ச்சியை ஆராய்ந்த எமனோவும், ப்ரோவோம்
”உலகத்து மொழிகளிலேயே மிக அதிகமான வேர்ச்சொற்களையுடைய
மொழியாகத் தமிழ் திகழ்கிறது” என்று கூறியுள்ளதே உண்மை
யாகின்றன.

இன்று விக்கிப்பீடியாவில் 175 மொழிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
ஆனால் தமிழ் மொழியைச் சார்ந்த கலைச் சொற்கள் உலகமொழிகளின்
வரிசையில் முதல் 10 இடத்தில் உள்ளது என்பது உண்மை. எனவே
தமிழ்மொழி பிறமொழிக் கலப்பு இல்லாமல் பன்னெடுங்காலம்
வாழ்ந்து வரும் செம்மொழியாகும்
.
1. www.kaniyatamil.com
2. www.tamilanbargal.com
3. www.infit.org
4.www.ta.wikipidia.org

8.இலக்கிய வளம் (Literary Prowy)

தமிழ் மொழி இந்தியாவில் தோன்றிய இந்திய மண்ணிற்கு
மட்டுமே தனிச்சிறப்பான இலக்கிய மரபினைக் கொண்டது. இந்த
இலக்கிய மரபு சமகிருதத்திலிருந்து பெறப்பட்டது அல்ல.
தென்னிந்தியாவில் சமஸ்கிருதமொழி செல்வாக்குப் பெறுவதற்கு
முன்னரே தமிழ்மொழியும் தமிழ் இலக்கியங்களும் தோன்றியுள்ளன.
அதிகமான இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலத்தையே செம்மொழிக் காலம்
என்பர். அந்த வகையில் சங்க இலக்கிய காலம் மிகுதியான
இலக்கியங்களைப் பெற்ற காலம் எனலாம். இதனை செக் நாட்டு
அறிஞரும், ஆழ்ந்த தமிழ்ப்புலமையுடையவரான கமில் சுவலபில்
சங்க இலக்கியத்தை ஆய்ந்து 26,350 வரிகளில் அமைந்திருப்பதைக்
கணக்கிட்டு கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் திரு.ஜார்ஜ்
எல்.ஹார்ட் அவர்கள் .உலக இலக்கிய வரலாற்றையும்
பலமொழிகளின் இலக்கியங்களையும் படித்துள்ளேன். ஆனால் தமிழ்
மொழியில் புறநானூற்றில் இருக்கும் வரலாற்றுக் கூறுகள் உலக
மொழிகளில் எங்குமே காணப்படவில்லை என்று தமிழ் மொழியின்
இலக்கிய வளத்தை உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறார்.
மக்களைப் பற்றிப் பாடிய இலக்கியம், குடிமக்களைப் பற்றிப்
பாடிய குடிமக்கள் இலக்கியம் எனப் பெயர் பெற்ற சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலையும் இலக்கிய வளத்திற்குத் தக்க சான்றாக விளங்குகிறது.

9.உயர்சிந்தனை (Noble Ideas and Ideals)

செம்மொழித் தகுதிகளில் குறிப்பிடத்தகுந்தன உயர்சிந்தனைகள்
ஆகும். இலக்கியங்களில் உயர்சிந்தனைகளாக புலவர்கள் முன் வைக்க
காரணம் அவர்கள் நிகழ்கால மக்களுக்காக இலக்கியங்கள்
படைக்கவில்லை. இன்னும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு
வரும் மக்களுக்குப் பயன்படவேண்டும் என்ற உயர்சிந்தனைகளால்
படைத்துள்ளனர். அவைகளில் முடிமணியாய்த் திகழ்வன, ”யாதும்
ஊரே யாவரும் கேளீர்” என்ற கோட்பாடும், ”ஒன்றே குலம், ஒருவனே
தேவன்” என்ற வாழ்வியல் நெறியுமாகும்.

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உலகில் எந்த
மொழியிலாவது, எந்த இலக்கியத்திலாவது இத்தகைய உயர்
சிந்தனைகள் பதிவாகி உள்ளனவா என்றால் இதுவரை இல்லை என்றே
கூறலாம்.

மேலும் உலக ஆசான் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளும் ஒரு
மணிமகுடம். தமிழ் தமிழ்நாட்டில் எழுதப்பட்டிருப்பினும் தமிழன்
என்னும் சொற்கள் அறவே இடம் பெறவில்லை. அ•து உலகியலின்
உயரிய சிந்தனைக்கு எடுத்துக் காட்டாக விளங்குகிறது
.
1. www.kaniyathamil.com
2. www.duraiarasan.blogspot.com
3. www.muthukamalam.com
4. www.tamilanbargal.com
5. www.infit.org
6. www.ta.wikipedia.org

போன்ற இணையதளங்கள் வலைப்பூக்கள் மூலம் இதன்
தரவுகளைக் காணலாம்.

10.கலை இலக்கியத் தனித்தன்மை வெளிப்பாடு-
பங்களிப்பு

உலகில் வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத ஒரு தனித்தன்மை
தமிழுக்கு மட்டுமே கிடைக்கப் பெற்றதாக உள்ளது. அவையே
முத்தமிழ் என்ற தனிச்சிறப்பு ஆகும்.

உலக இலக்கியங்களை ஒரே பார்வையில் ஆராய்ச்சியாளர்கள்
அணுகுவார்கள். தமிழ் மொழியை மட்டும் இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ்,
நாடகத்தமிழ் என மூவகையாகக் காணும் போக்கு உயரிய
தனித்தன்மையாக விளங்குகிறது.

இம் முத்துறைகளும் ஒரே இலக்கியப் படைப்பில் இணைந்த
நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட காப்பியமே தமிழில் முதன்முதலாக
உருவாக்கப்பட்ட சிலப்பதிகாரம் ஆகும். இதனைச் சிலப்பதிகாரப்
பாயிரத்திலேயே ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள்

”இயலிசை நாடகப் பொருட் டொடர்
நிலைச் செய்யுள்”
எனக் கூறியிருப்பதைக் கொண்டு மூன்று தமிழும் ஒன்றிணைந்த
நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட காம்பியமாக திகழ்கிறது.

11.மொழிக் கோட்பாடுகள் (Linguistic Principles)

செம்மொழித் தகுதிகளில் மொழிக் கோட்பாடுகளும் ஒன்று.
சாதாரணமாக .மொழி நூல். (Philology) அடிப்படையில் மொழியியல்
கோட்பாடுகள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை அளவுகோளாகக்
கொண்டு ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வந்தன. திராவிட ஒப்பிலக்கண
ஆய்வு நூல் எழுதிய கால்டுவெல் போன்றோர்கள் இந்த அடிப்படையில்
மொழியை ஆய்வு செய்தவர்களே ஆவார்.

இருபதாம் நூற்றாண்டில் அறிவியல் முறையிலும் அதன்
அடிப்படையிலும் மொழியியல் கொள்கையும் கோட்பாடும் மாற்றம்
பெற்றது. மொழியியல் (Linguistic) என்ற அடிப்படையில் மொழி
வல்லுநர்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய முனைந்தனர்.

மொழியியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படும் திரு எமனோ
அவர்கள் தொல்காப்பிய இலக்கண நூலை ஆய்வு செய்து வியந்து
போகின்றார். காரணம் தற்பொழுது வகுக்கப்பட்ட மொழியியலில்
கூறியுள்ள விதிகள் அச்சு மாறாமல் தொல்காப்பியர் பல ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கூறியுள்ளதுதான்.

எழுத்ததிகாரத்தில் சொற்கள் (சொல்) பிறப்பியலில் எப்படி
எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன, அதன் உச்சரிப்பு ஒலிகள், போன்றவைகளை
அறிவியல் பூர்வமாக அமைத்துள்ளார். இ•து இன்றைய மொழிக்
கோட்பாடுகளுக்கெல்லாம் தந்தையாக விளங்கிய மொழி தமிழ் மொழி
என்பதில் பெருமையே ஆகும். மேலும் இது தொடர்பான தரவுகளை,

www.kaniyatamil.com
www.tamilnool.com
www.ta.wikipedia.com
www.akshayapaathram.blogspot.com
www.youtube.com
போன்ற இணையதளங்களில் காணலாம். மேலும் செம்மொழித்
தமிழ்த் தரவுகளாகப் பல இணையதளங்கள் உள்ளன. அவைகளில்
உலகத் தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டு நிகழ்வுகளையும், அதில்
வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளையும் www.wctc2010.org என்ற
இணையதளத்தில் காட்சிப் படம் மூலம் நாம் கண்டு கருத்தைப்
பெறலாம்.இவைபோன்று வலைப்பூக்கள், இணையதளங்களின் வாயிலாக தமிழில்
தரவுகள் கிடைக்கின்றன. இது பல வகையான ஆராய்ச்சிகளுக்கும்
தமிழ் மொழியின் தரவுகளுக்கும் பெரிதும் பயன்படுகின்றன.

0 comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை எழுதுங்கள்